tirsdag 1. februar 2011

LUKAS - og jeg

Da vi gikk gjennom Lukas-evangelium på Frelsesarmeens offisersskole i London overrasket jeg både lærer og medstudenter med å kalle forfatteren for sosialisten Lukas. Det er mulig at det er å sette det litt på spissen, men jeg hadde flere argumenter: Kvinnenes framskutte plass som likeverdige vitner og informanter. Fokus på det sosial budskap osv.Senere brukte jeg Lukas som gjennomgangsfigur i boken "Bevare meg vel!" . Utgangspunktet var spørsmålet "Hvorfor ble Lukas bevart i troen mens Demas forlot det kristne fellesskap?"
Jeg er fortsatt fascinert av forfatteren og hans bidrag både som forsker og som øyenvitne.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar