Kapittel 15 - 16

Lukas 15
v 1-2 Signaler fra et måltid

Sauen som ble funnet igjen
v 4-7 Hva er et menneske? - Sangtekst
v 4 Krig på alvor
v 7 Hvorfor var det viktig å beordre Filip ut i ødemarken?

Sønnen som kom hjem
v 11-32 Satt i bås
v 17 Å komme til Brødsjø
v 17 Stadfestelse gir trygghet i tjenesten
v 31 Er det noe jeg alltid er? 

Lukas 16
Lignelsen om forvalteren som handlet klokt 
v 10a Som Gud ser det
v 10 Korrupsjon?
v 13-14 ...og så var det dette med pengene da...

Lignelsen om den rike mannen og Lasarus 
v 31 Himmel og helvete
v 31 Gud, Tommy & Tigern
v 31 Streik

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar