Kapittel 3

Døperen Johannes står fram

v 8 "Hva skal vi gjøre?"
v 10 Effektive talere

v 10 Individuelle svar
v 15 Forventning
v 15 "Ikke kall meg frelseren!"
v 15 Initiativet ligger hos meg - en tid for alt

Jesus blir døpt v 21
Jesu ættetavle v 23

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar